Drogowskazy Kariery Drogowskazy Kariery

Czy wiesz, że jedynie 20% studentów zdobywa praktykę, a później pracę o jakiej marzy? Obawiasz się, że nie sprostasz wymaganiom na współczesnym rynku pracy? Nie wiesz jak zaplanować swoją ścieżkę kariery?

My też podzielamy Wasze wątpliwości! Właśnie dlatego NZS wychodząc na przeciw potrzebom każdego studenta organizuje Drogowskazy Kariery, które ruszają już w marcu! Celem programu jest pomoc studentom w aktywnym kształtowaniu swojej ścieżki kariery.

W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie: oprócz warsztatów, prelekcji i spotkań z przedstawicielami branż proponujemy Wam wydarzenia kulturalne oraz imprezy.

Postaramy się zrobić wszystko, żebyście chętnie wzięli udział w projekcie i efektywnie spędzili swój czas. Udział w projekcie umożliwi Wam zdobycie jak największej ilości cennych doświadczeń, które przygotują Was i ułatwią odnalezienie się na rynku pracy.

C z y m   s ą   D r o g o w s k a z y   K a r i e r y ?

W dużym skrócie: Kompleksowym programem na rzecz rozwoju ścieżki kariery studentów połączonym z programem praktyk.

Misją programu jest pomoc studentom w kształtowaniu własnej przyszłości i odnalezieniu najlepszej drogi rozwoju. Chcemy to osiągnąć poprzez dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat rynku praktyk i możliwości rozwoju własnej kariery oraz integracji środowisk akademickich i biznesowych.

Celem Drogowskazów Kariery jest prezentacja możliwości, jakie mają przed sobą studenci, Studia są okresem, w którym młodzi ludzie stają przed koniecznością podjęcia decyzji wywierających wpływ na ich przyszłą karierę, jednak często nie są do tego przygotowani i nie posiadają odpowiedniej wiedzy. Współczesny świat otwiera przed studentami wiele możliwości, jednak jest ich zbyt wiele, co powoduje zagubienie(praktyka, praca, wyjazd za granicę, dwustopniowy system studiów). Drogowskazy Kariery to innowacyjny program, który przychodzi studentom z pomocą.

Drogowskazy Kariery skupiają się na promowaniu praktyk w Polsce, poprzez ukazanie bogatej oferty firm uczestniczących w programie. Obecnie oferta praktyk skierowana do studentów jest bardzo szeroka, ale jednocześnie bardzo chaotyczna. Drogowskazy Kariery porządkują rynek praktyk, oferując studentom kompleksową pomoc w zakresie ich pozyskania, począwszy od określenia własnych możliwości przez wybranie interesującego sektora po dotarcie do konkretnej firmy.

Z drugiej strony program ułatwia firmom dotarcie do studentów. Poprzez pokazanie możliwości, jakie oferuje rodzimy rynek, pragniemy uświadomić studentom, że warto jest zostać i rozwijać się w Polsce.

Program wyróżnia się indywidualnym podejściem do studenta, co jest możliwe dzięki działającej na uczelniach w całej Polsce sieci placówek naszej organizacji. Drogowskazy Kariery oferują idealne dopasowanie praktykanta do praktyk poprzez stworzenie specjalistycznych sekcji prezentujących daną branżę i łączących przedsiębiorstwa z danego sektora z zainteresowanymi studentami. Wydarzenia towarzyszące programowi są dopasowane do profilu danej uczelni.

Jednym z elementów Drogowskazów Kariery jest także szereg badań przeprowadzonych wśród studentów. Celem ankiet jest zbadanie:

  • oczekiwań i preferencji studentów wobec ich przyszłej pracy
  • znajomości rynku praktyk
  • znajomości oraz sposobu postrzegania firm uczestniczących w Drogowskazach Kariery

Wyniki badań posłużą także do stworzenia i opublikowania rankingu "Przyjaznych Pracodawców".