N Z S   D Z I Ś 

Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów stuknęło już 30 lat. Nie ulega wątpliwości, że to już prawie ćwierć wieku, a wciąż wydaje się, że to zaledwie chwila upłynęła od momentu, kiedy zakończyły się ostatnie wielkie strajki studenckie, kiedy to NZS walczył o przywrócenie normalności na uniwersytetach. Od tego czasu wiele się zmieniło, Polska się zmieniła i zmieniliśmy się my sami. To musiało również doprowadzić do zmiany naszą organizację, która dziś dostosowuje się do otaczającej ją rzeczywistości. Jeśli chodzi o NZS UJ i jego dokonania to gwałtowny rozwój organizacyjny nastąpił w 1998 roku, kiedy NZS na uczelni w zasadzie nie istniał, brak było zgranego zespołu, brakowało najprostszych narzędzi potrzebnych do pracy: sprzętu komputerowego, mebli, środków nowoczesnej telekomunikacji, a w świadomości studentów funkcjonował obraz działacza w pejoratywnym tego słowa znaczeniu - dosłownie jak za czasów realnego socjalizmu. Grupa zapaleńców podjęła karkołomny trud odmienienia tego stanu rzeczy. I udało się. W 1998 roku zorganizowaliśmy serie szkoleń, na których pozyskaliśmy grupę aktywnych studentów, którzy zaczęli następnie realizować świetne projekty. Warto wymienić tu kilka z nich: Know How - cykl szkoleń lata 1998-2001, wymiany ze studentami (np. dotowane przez Fundację Batorego spotkanie ze studentami z Ukrainy), 20- lecie NZS, cykl festiwali studenckich Proscenium, konferencję Perspektywa - poruszającą problem zatrudnienia i szans dla studentów, konferencję e-dukacja (nowe technologie w służbie studenta) oraz inne projekty już na mniejszą skalę, np. koncert Przemysława Gintrowskiego w Filharmonii Krakowskiej. Wszystkie te projekty były przez nas prowadzone w pełni profesjonalnie. Zawsze staraliśmy się dzielić naszymi sukcesami, zarówno z naszymi młodszymi kolegami jak i innymi NZS-ami, które były zawsze zapraszane do udziału w naszych projektach. Dziś z bagażem wielu doświadczeń można powiedzieć, że jesteśmy organizacją stricte środowiskową, skupiamy się przede wszystkim na budowie dobrych relacji ze studentami oraz z kadrą naukową. Uważamy, że inwestycja w ludzi przynosi największe korzyści. Naszym pragnieniem jako organizacji studenckiej jest przede wszystkim integrowanie środowiska akademickiego i pomoc studentom w samorealizacji. Celem, do którego zmierzamy jest właśnie przyczyniać się do ich promocji, rozwoju zawodowego, osobowościowego oraz organizować wymianę kontaktów i doświadczeń miedzy nimi. Naszą działalność podporządkowujemy wspieraniu Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego studentów, pretendując jednocześnie do roli ciała opiniotwórczego wobec studentów i uczelni. Nasze działania opieramy na bogatej historii i doświadczeniach jakie wynieśliśmy z ciężkich czasów walki z systemem komunistycznym. Dziś jednym z poważniejszych wyzwań, jakim chcemy sprostać jest branie czynnego udziału w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Powoli w naszym kraju zaczyna się tworzyć ramy prawne dla tego typu działalności. Mamy nadzieje, że akty prawne jak chociażby ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie przyczyni się do wzmocnienia roli stowarzyszeń w budowie lepszego jutra i również wzmocni naszą organizację.

N Z S   J U T R O 

W przyszłości pragniemy utrzymać kurs jaki sobie wyznaczyliśmy już jakiś czas temu. Nie pragniemy tworzyć organizacji masowej, skupiającej rzesze młodych ludzi. Pragniemy skupić się na odnajdywaniu i inwestowaniu w tych, którzy wykazują chęć i są obdarzeni wizją. Tacy ludzie widzą potrzebę udzielania się w takich grupach jak NZS. Uważamy bowiem, że inwestycją w samego siebie może być również pomaganie innym, działanie na rzecz większej, często słabszej grupy, jaką niewątpliwie są studenci. Przynosi to nam wiele satysfakcji i motywuje do dalszego działania. Tym samym na pewnym etapie rozwoju zaczniemy tworzyć silną organizację pokoleniową, która jednocześnie będzie miała swoje miejsce na uczelniach wyższych i która będzie środowiskiem opiniotwórczym w istotnych sprawach dotyczących edukacji młodych ludzi. Aby tego dokonać na pierwszy plan w naszych działaniach wysuwają się takie przedsięwzięcia jak reaktywowanie cyklu szkoleń "KNOW - HOW" mających na celu wykształcenie u studentów praktycznych umiejętności zastosowania swojej wiedzy. Program studiów na obecną chwilę w przeważającej mierze jest kompletnie niedostosowany do potrzeb bardzo szybko ewoluującego rynku. Pragniemy pomóc studentowi odnaleźć się na rynku pracy, a w szczególności: jak skutecznie znaleźć zatrudnienie, jak pisać CV, list motywacyjny. Chcemy dalej uczyć czym jest komunikacja społeczna oraz umiejętności autoprezentacji. Jednak, aby skutecznie pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują nie możemy zapominać o wykreowaniu odpowiednich kadr w stowarzyszeniu. Dlatego do tego musimy na bieżąco przeprowadzać szkolenia wewnętrzne dla naszych członków z takich m.in. zagadnień jak: "foundrisingu", czyli jak pisać wnioski i zdobywać fundusze z rożnych źródeł, z kreowania dobrego wizerunku organizacji, zarządzania projektem, funkcjonowania w strukturze organizacyjnej, itp.
Oprócz tego każdy zarząd NZS UJ musi bezustannie wprowadzać jasne zasady funkcjonowania wewnętrznych struktur naszego stowarzyszenia oraz animować wszelką działalność wewnątrz organizacji. Podsumowując dotychczasowe rozważania należy stwierdzić, że przyszłość organizacji leży w jej umiejętnym zarządzaniu i przysparzaniu jej wartościowych jednostek, co jest zadaniem najbardziej czasochłonnym i wymagającym wiele nakładu pracy.