Władze NZS Władze NZS

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego jak każda organizacja musi mieć swoje władze, które są wybierane przez Walne Zebranie Członków NZS UJ. Działalność zarządu zwanego w tym wypadku Zarządem Uczelnianym polega na wytyczaniu głównych nurtów działania NZS UJ, oraz na nadzorowaniu i wspieraniu Członków organizacji w realizowaniu swoich projektów w ramach ogólnego planu działania NZS UJ.

W tym roku zostały wybrane następujące władze NZS UJ, które reprezentują organizację:

Zarząd Uczelniany

  • Przewodniczący - Paweł Florczak
  • Wiceprzewodniczący - Konrad Serafin
  • Sekretarz - Anna Czernecka
  • Członek Zarządu ds. PR - Natalia Twardowska
  • Członek Zarządu ds. Partnerów - Natalia Ruta

 

 

  •