Twoje Prawa w Pracy Twoje Prawa w Pracy

Pracy poświęcamy znaczną część swojego życia. Warto więc zadbać o to, żeby praca nie była dla nas frustrującą koniecznością, ale dawała pełną satysfakcję. Z pewnością pomoże w tym dobra orientacja w chroniących nasze interesy przepisach.

W ramach projektu "Twoje Prawa w Pracy" oferujemy możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy prawniczej w tym zakresie. Ciekawie i konkretnie przedstawiamy najważniejsze informacje na temat szeroko pojętego prawa pracy.

Udział w naszym przedsięwzięciu pozwoli Wam odnaleźć się na rynku pracy, zdobyć umiejętności oceny przedstawianych Wam umów i wyboru najkorzystniejszej z nich. Dowiecie się, jakie zalety i wady wiążą się z podejmowaniem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło. Powiemy Wam, czego pracodawca może od Was zażądać, a co już niekoniecznie wchodzi w zakres Waszych obowiązków: szczególnie w kwestii pracy w godzinach nadliczbowych oraz o podstawę i zasadność wydawanych Wam przez pracodawcę poleceń.

Chcemy przeciwstawić się sytuacji, w której niedoświadczenie młodych ludzi jest wykorzystywane przez pracodawców. Poprzez rozpowszechnianie wiedzy o prawie pracy pragniemy pomóc w kształtowaniu wzajemnych stosuków między pracodawcami i pracownikami na zasadach zaufania i szacunku.

Poznajcie swoje prawa i sposoby ich obrony. Przyjmijcie aktywną postawę, co w konsekwencji przełoży się na poprawę Waszej sytuacji życiowej.